Disclaimer

VIL 19300 Watercolour licht roze #f3d2cf

Disclaimer

Op deze disclaimer rust auteursrecht. Deze mag dus niet 1 op 1 worden overgenomen.

Disclaimer
Villavie, met KvK-nummer 58507124
hierna ‘Villavie’ heet u welkom op
www.villavie.nl  ( “website” ). Door deze website te
gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Villavie kan
de inhoud van de website en deze disclaimer altijd
aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De
inhoud van deze website is door Villavie zorgvuldig
samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen
risico. Villavie zal zich naar haar beste vermogen
inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk
te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd
juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van
producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Villavie is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige
gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie
op) deze website. Handelingen die u op basis van deze
website of de door Villavie verstrekte informatie
verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond
van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook
geen overeenkomst tussen u en Villavie tot stand
komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Villavie dat
graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar
info@villavie.nl
U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen
aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van
Villavie of die van licentiegevers. Villavie
behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud
van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van
inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke
plaatsen kunt u altijd via info@villavie.nl aanvragen en is niet toegestaan zonder toestemming.
Mocht het zo zijn dat Villavie per abuis uw
auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van
artikelen of afbeeldingen, laat het Villavie weten via
info@villavie.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die
het auteursrecht schenden, worden dan direct van de
website verwijderd, zonder dat Villavie verplicht is tot
enige schadevergoeding.